תנאי שימוש – אינדיקטור Bit4Futures

בשימושך באינדיקטור של futures 4 bit הנך מסכים ומאשר את כל התנאים האמורים בכתב ויתור
זה להלן. ככל ואינך מסכים לתנאי מהתנאים האמורים אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר. 

 1. הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנים, וכי אתה בעל כשרות משפטית.
 2. שירותי האינדיקטור המוצעים באתר (להלן: "השירותים") ובכלל כך המידע בו אינם
  מהווים בשום צורה לייעוץ השקעות כהגדתם בחוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
  בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995( להלן: "החוק "), אינם מהווים
  בשום צורה לאיתותים או לכל שירות דומה אחר בהתאם להוראת השירותים הטכנולוגיים,
  אינם מהווים ל"הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים
  טכנולוגיים" או לכל הוראה קשורה אחרת של הרשות לניירות ערך.

 3. המשתמש מצהיר שהוא יודע כי Bit4Futures אינה יועצת השקעות כהגדרתה בחוק, וכי
  המידע המוצג באינדיקטור הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ
  השקעות ואינו אלא כלי מוגבל להבנה של תהליכים פיננסים.

 4. האינדיקטור הינו כלי לימודי שמטרתו לעזור למשתמש ללמוד, להבין ולנתח את מצב שוק
  ההון.

 5.  Bit4Futures אינה מבטיחה כי המידע המוצג כחלק מה שירותים יהיה מידע שלם, עדכני
  או מדויק, ואין להתייחס אליו כמידע ממקור אמין, ואין לבצע השקעות פיננסיות על- בסיס
  האינדיקטור. הנהלת האתר אינה אחראית על אמינות המידע ו/או על השימוש בו, וכל
  האחריות לכך הינה של המשתמש בלבד.

 6.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמסחר בשוק ההון הינו מורכב, מושפע ממספר רב של גורמים
  ומשתנים, כרוך בסיכונים רבים ועלול להוביל להפסדים כספיים משמעותיים. הנהלת
  האתר ממליצה לבצע השקעות אך ורק בהתבסס על מידע שנמסר מיועץ השקעות מוסמך
  בלבד.

 7. המידע המוצג באינדיקטור יכול שיתבסס על מקורות שונים שמקורם בצדדי ג' או בידע
  המבוסס על-ידע וניסיון אישי בלבד Bit4Futures ,וכך יש להתייחס אליו.

 8.  בכלל כך האחריות לשימוש באינדיקטור ובמידע המוצג בו הינו על המשתמש.
  Bit4Futures לא תהיה אחראית בכל מקרה על הסתמכות המשתמש על מידע זה,
  והאחריות לכך היא על המשתמש בלבד.

 9.  הנך נדרש לעשות שימוש במידע אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות כתב זה בלבד. אין
  להשתמש במידע המוצג ו/או בשירותים אלא אך ורק לשימוש אישי מוגבל בלבד.

 10.  אין לעשות כל שימוש אחר במידע, לרבות שינוי ו/או ניצול מסחרי של המידע ו/או כל חריגה
  אחרת מהאמור בכתב זה, בין אם במישרין או בעקיפין.

 11.  אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים ו/או במידע
  המוצג באינדיקטור או על-ידי Bit4Futures ,וכן חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע
  למעט שימושו האישי בלבד של המשתמש.

 12.  אין להסתמך על המידע המוצג באינדיקטור או על -ידי Bit4Futures לשם מסחר בשוק
  ההון, אלא ככלי בלבד לשם הבנתו, ואין במידע המוצג משום התחייבות לעשיית רווחים
  כלשהם.

 13.  בכל מקרה Bit4Futures אינה אחראית לכל מסחר שתבצע על בסיס המידע המוצג על- ידי
  ו/או באינדיקטור ו/או להפסדים כלשהם שייגרמו כתוצאה מהשקעה כלשהי שתבוצע על
  בסיס כל המלצה, תחזית או מידע אחר המוצג בו.

 14.  מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, הרי שייתכנו שינויים באופן רציפות פעילות האינדיקטור
  ו/או השירותים המוצעים בו, בין היתר בשים לב לסוג המכשירים השונים )טאבלטים/
  מחשבים/ סמארטפונים וכו'(, וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

 15. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות
  המסחריים, מאמרים, תכנים, סרטונים הנם רכושם של Bit4Futures ו/או של צדדי ג'
  אחרים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לצלם, או לקשר מידע כלשהו
  מהאינדיקטור או כל מידע אחר של Bit4Futures.

 16. בשום מקרה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במידע המוצג
  באינדיקטור או על -ידי Bit4Futures ו/או בהסתמכות עליו וביחס לכל נזק ומכל סוג.

 17. מנוי חודשי – מנוי חודשי יעניק גישה לשירותים למשך 30 ימים ויתחדש באופן אוטומטי בסוף התקופה.
   במידה של ביטול המינוי, 
  המינוי לא יתחדש מחדש, אך לא יינתן כל החזר בגין המנוי החודשי אשר שולם.

 18. מנוי רבעוני – מנוי רבעוני יעניק גישה לשירותים למשך 3 חודשים ויתחדש באופן אוטומטי בסוף התקופה.
   במידה של ביטול המינוי, 
  המינוי לא יתחדש מחדש, אך לא יינתן כל החזר בגין המנוי הרבעוני אשר שולם.

 19. מנוי שנתי – מנוי שנתי יעניק גישה לשירותים למשך שנה אחת ויתחדש באופן אוטומטי בסוף התקופה.
   במידה של ביטול המינוי, 
  המינוי לא יתחדש מחדש, אך לא יינתן כל החזר בגין המנוי השנתי אשר שולם.

תנאי שימוש
כניסה לחשבון שלי
תוכנית שותפים
תוכניות ליווי למתחילים
תוכניות ליווי למתקדמים

שירות לקוחות ויצירת קשר
[email protected]

© All rights reserved to bit4futures
התכנים המופיעים באתר והתכנים המועברים על ידי Bit4Futures אינם מהווים ייעוץ השקעות, טעון רישוי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תנה”ש 1995 (“החוק”). למשתמש ידוע כי Bit4Futures אינה יועצת השקעות כהגדרתה בחוק, וכל המידע המוצג הינו בגדר המלצה ולמטרות לימוד בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ השקעות. על המשתמש לדעת שמסחר בשוק ההון הינו מורכב, מושפע ממספר רב של גורמים ומשתנים, כרוך בסיכונים רבים ועלול להוביל להפסדים כספיים משמעותיים.הנהלת האתר ממליצה לבצע השקעות אך ורק בהתבסס על מידע שנמסר מיועץ השקעות מוסמך בלבד.